Sözlükte "içtihat" ne demek?

1. Görüş, özel görüş, anlayış, kavrayış.
2. Yasada ya da örf ve adet hukukunda uygulanacak kuralın açıkça ve tereddütsüz olarak bulunmadığı konularda, yargıcın ya da hukukçunun düşüncelerinden doğan sonuç.

Son eklenenler